Denna kommunicerar verkenförslagen ställda av DISTANCIO konstnärerna allt efter som de inkommer. Detta sker mellan december 2019 och april 2020.