u[ntelling] s[tories], (us)

Socialt konstverk för Tranås 

Titel: u[ntelling] s[tories], (us)

Konstnär: Mark Rautenbach, Cape Town, South Africa

Media:  garn från kläder, video, fotografi, klädskelett, text, performance


 Koncept 

Mark Rautenbach är konstnär och textildesigner. Hans praktik befinner sig i spannet mellan konst, hantverk, design och meditation. Rautenbach utforskar okonventionella (inte sällan återvunna) material. Han har ett intresse för handarbetet som "en varande akt" och hur detta delas med andra. Detta sammanvävs i konstverk som utforskar identiteter och tillhörigheter. Stora delar av Rautenbachs praktik sker som social konst med emfas på etiska och demokratiska aspekter av det Sydafrikanskasamhället. Hans arbete är präglat av performance och kollektiva lärandesituationer. Parallellt har han en praktik som fokuserar på studioarbete. I Tranås tar han sig an denna metod genom studie av material och berättelser från orten som sedan överförs till performanceverk och akter av delande.


Mark Rautenbach bjuder in till samtal från sin ateljé i Kapstaden. Du och några andra vänner är kopplingen till Tranås. Det ni gör gemensamt är att som man ibland kallar det hitta platsens själ. Det blir en spegling av tiden vi är i, av Tranås framtid och historia men det är mer än så via Mark Ratuenbachs performance/craft-circle (hantverks cirkel) så möjlig gör ni tillsammans en större berättelse samtidigt som ni producerar ett garn av era kläder. Historier vävs samman. På olika platser i Tranås kommer det att finnas garnnystan som sedan kommer att länkas samman till ett enda stort nystan. Ett skulpturalt objekt. Ett monument över tranåsbornas tankar, minnen och identiteter. I samband med att garnnystemonumentet blir till kommer Mark Rautenbach att finnas med på ett konstnärsamtal. I anslutning till biblioteket i den sk Smatten kommer ni kunna se de ”klädskelett” ni producerat och dokumentationsbilder från de olika sessionerna.


 

 Tidslinje 


18 juni - 21 september, Performance
Zoom möte med Mark Rautenbach
Plats: Hemma hos olika personer i Tranås - Rautenbachs ateljé i Kapstaden

 
 21a oktober
,
Deltagarbaserad performance

Små garnnystan sätts ihop till ett monumentatlt nystan.

Plats: Biblioteket och Smatten, Tranås


21a oktober, invigning och konstnärssamtal

19.00, invigning av Mark Rautenbachs verk för Tranås, konstnärssamtal medverkar gör Mark Rautenbach (konstnär), Anna Viola Hallberg (curator) samt Claes Sjökvist.

Denna dag är det också premiär för distancio.se/showroom, där del av verk från Tranås, Värnamo, Gnosjö och Mullsjö kommer att kunna ses.

Plats: Biblioteket, Tranås
Denna dag sker även en panel med samtliga DISTANCIO konstnärer. Videolänk publiceras i oktober.


21a oktober - 15 november, Utställning
Lokal: Galleri Smatten, invid biblioteket,  Tranås


Oktober-December,  Turné i Tranås

Det monumentala garnnystanet besöker olika platser i TranåsDen ursprungliga planen vara att konstnären skulle ha varit i Tranås under fem veckor i april-maj 2020. Detta fick emellertid ändras på grund av pandemivågen. DISTANCIO konstnärer 
Rui Mourão 

baserad i Lissabon, Portugal arbetar med Gnosjö

Oscar  de Carmen & Marinka Bobrikova 

baserad i Oslo, Norge arbetar med Mullsjö


Melissa Vandenberg.

baserad i Richmond, KY USA arbetar med VärnamoMark Rautenbach 

baserad i Kapstaden, Sydafrika arbetar med Tranås


Vill du se de andra konstnärernas inbjudningar >>>

 DISTANCIO koncept 

Distancio är ett regionalt konstprojekt där konsten och samhället är i fokus. Distans kan vara ett geografiskt avstånd, men även ett kulturellt avstånd eller ett avstånd mellan människor. I Distancio undersöks vad som händer när man tar konsten från de traditionella plattformarna och gör den mer tillgänglig. Konsten skapas i mötet mellan  människorna i staden och konstnärerna i olika miljöer och finner sin väg tillbaka till digitala plattformar och fysiska rum.

BIBLIOTEKET och GALLERI SMATTEN, Adress: Storgatan 22, Tranås

”Art is used to navigate ways through the dis-location and tensions arising from globalization and its chafing the local. Bring some discarded article of clothing that might hold significance for you or holds memory of a particular time. Although the meetings are called performances, they are more like craft-circles where people feel relaxed and chatty. A comfortable warm space.Tea and tasty carb-type edibles are highly recommended.”

- Mark Rautenbach

 Performance via Zoom/Craft-Circles 

Inbjudan riktar sig till alla tranåsanknutna som vill delta och utforska tillsammans med Mark Rautenbach genom det han kallar hantverkscirkel/performance*. Det är en direkt koppling mellan den plats du befinner dig på och hans ateljé i Kapstaden.  Inbjudan löper från

performance till performance och löper mellan juni och september. Inbjudan får du via en vän som tidigare varit med. Desto fler som deltar ju större blir monumentet. 

*Anpassat för gällande Covid-19  restriktioner

Till performancen ta med: 
1) Ett plagg som  du har berättelser eller minnen kring och som du kan donera till projektet. Det kan vara vad som helst, kanske en t-shirt
2) sax
3) fika


 Framework u[ntelling] s[tories], (us) 

The performances are scheduled meetings taking the form of relaxed ‘craft-circles’ in people's homes. Participants bring an article of used clothing that they are willing to cut up, and a pair of scissors. The venue will need some work surfaces and tasty refreshments.

  1. The performance is initiated by Mark Rautenbach, in Cape Town, South Africa. He starts the ball rolling; begins the initial yarn making and binding the yarn into a ball. The ball is posted to Tranås.

  2. The participants in the first meeting in Tranås, make yarn and bind their stories/yarn onto the ball, Mark facilitates via Zoom. The ball grows in size.

  3. These four participants each form their own groups by inviting people they know, for the next set of meetings.

  4. The next set of meetings are scheduled to take place sequentially. Mark Zooms in at each meeting. The ball of yarn GROWS!

  5. Members from these four meetings then form their own meetings. Sequentially scheduling times with Mark. The meetings therefore grow and expand exponentially, through word of mouth. The ball of yarn grows along with them.

  6. The first performance begins at the Summer Solstice 19 June. The craft-circles continue until the Autumn Equinox on 21 September.

  7. The Yarn monument, containing the stories of the people from Tranås, along with documentation of the circles, will be on show at the library until November.

  8. From October until the Winter Solstice, 21 December, the monument will tour and rest in various public spaces through-out Tranås.


Om du vill komma i kontakt med Mark Rautenbach, använd formuläret eller  via e-mail:  us @ distancio.se
Kontakt

Med stöd av: Region Jönköpings län och Mullsjö, Gnosjö, Tranås and Värnamo kommuner.     Konstnärlig ledare: Anna Viola Hallberg   Kontact: curator @ distancio.se