DISTANCIO / TRANÅS 

Konstnär: MARK RAUTENBACH

Mark Rautenbach är konstnär och textildesigner. Hans praktik  befinner sig i spannet mellan konst, hantverk, design och meditation. Rautenbach utforskar okonventionella (inte sällan återvunna) material.  Han har ett intresse för  handarbetet som "en varande akt" och hur detta delas med andra.  Detta sammanvävs i konstverk som utforskar identiteter och tillhörigheter. Stora delar av Rautenbachs praktik sker som social konst med emfas på etiska och demokratiska aspekter av det Sydafrikanskasamhället. Hans arbete är präglat av performance och kollektiva lärandesituationer. Parallellt har han en praktik som fokuserar på studioarbete. I Tranås tar han sig an denna metod genom studie av material och berättelser från orten som sedan överförs till performanceverk och akter av delande.

Rautenbach är utbildad vid University of Natal. Han har bland annat varit lärare vid Cape Peninsula University of Technology. Han är bosatt i Kapstaden, Sydafrika.  Mer om konstnären >>>

Videor som visar Mark Rautenbachs praktik >>>
Distancio är ett regionalt konstprojekt där konsten och samhället är i fokus. Distans kan vara ett geografiskt avstånd, men även ett kulturellt avstånd eller ett avstånd mellan människor. I Distancio undersöks vad som händer när man tar konsten från de traditionella plattformarna och gör den mer tillgänglig. Konsten skapas i mötet mellan  människorna i staden och konstnärerna i olika miljöer och finner sin väg tillbaka till digitala plattformar och fysiska rum.


"Vilken härlig nyhet för Tranås att få ta emot en sydafrikansk konstnär som under sin vistelse kommer berika tranåsbygden och regionen med sitt konstnärskap. Mark Rautenbach bor och verkar i sitt hemland, från Tranås mätt ca 1 010 mil fågelvägen eller 1 570 mil med bil, så vem kommer inte vara nyfiken och otålig? Bredden hos Mark, inom konst och konsthantverk  är spännande och kommer på olika sätt stimulera många. Då hans arbete är präglat av performance och kollektiva lärandesituationer kommer mycket att handla om möten med människor, att hämta in fakta från olika håll; vad är Tranås? Vad ser han i vår kultur som starkast? Via samverkan med Kultivera kommer Mark att ha en fin bas här i Tranås."

- Claes Sjökvist, Kultursekreterare, Tranås

 DISTANCIO / TRANÅS sker i samverkan med: 

MÅRDASTUGAN
BIBLIOTEKET


With support from: Region Jönköpings län with Mullsjö, Gnosjö, Tranås and Värnamo municipalities.     Curator: Anna Viola Hallberg   Contakt: curator @ distancio.se