DISTANCIO REEMERGES 
The artists are now deploying adaptions of the specific socially engaged works for the towns. They  will hold live performances, talks, collective sessions or make videoworks.
Mer/more >>>


DISTANCIO KONSTNÄRER

Från vänster: Martinka Bobrikova och Oscar de Carmen, 

 Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg, Rui Mourão.Centralt  i DISTANCIO är det offentliga rummet, platsen som vi alla delar men dit vi har olika tillträde. Genom sina praktiker frammanar konstnärerna gemenskap, reflektion och tillhörighet. DISTANCIO utforskar dynamiken och oförutsedda relationer inom och mellan olika grupper i samhället samt begreppen offentlig konst och publik. Med detta undersöks hur konsten kan utvecklas i andra miljöer än traditionella konstarenor och formerar en socio-politisk kontext som öppnar våra tankar i gränsland mellan konst, kulturarv och tankar kring det gemensamma.


- - -
 KONSTNÄRENAS TANKAR KRING ORTERNA 
Bobrikova och de Carmen /Mullsjö >>>
Mourão var / Gnosjö >>>
Mark Rautenbach / Tranås  >>>
Vandenberg / Värnamo >>>

TIDSRAM, 2018-2020
NY PLAN (Fas 2)
DISTANCIO har redan från början handlat om mellanmänskliga avstånd, och hur konsten kan verka i detta utrymme som en överbryggande agent. Med Covid 19 effekterna sätts allt mer fokus på konstens samlade kraft och kritikallitet. Det är ett regionalt konstprojekt där konsten och samhället är i fokus. Distans kan vara ett geografiskt avstånd, men även ett kulturellt avstånd eller ett avstånd mellan människor. I DISTANCIO undersöks vad som händer när man tar konsten från de traditionella plattformarna och gör den mer tillgänglig. Konsten skapas i mötet mellan  människorna i staden och konstnärerna i olika miljöer och
finner sin väg tillbaka till digitala plattformar och fysiska rum.
- - -
URSPRUNGLIG PLAN (Fas 2)
Vistelser a 4 veckor/vistelse,  2020Mark Ratutenbach, Tranås, 1 april - 6 maj
Bobrikova & de Carmen, Mullsjö 20-26, april + 9 - 28 februari 
Rui Mourão, Gnosjö, 4-29 maj
Melissa Vandenberg, Värnamo 19 maj - 19 juni

Konstnärerna utgår från sina respektive specifika metoder, genom vilka de möter orterna och dess invånare. Konstnärerna ingår även som en viktig del av internationaliseringen både av Region Jönköpingslän och den svenska konstscenen.

Fas 1, vistelser a 1 vecka/research  + Artist talk + verkförslag, 2019 -20
Konstnärerna närvarande lokalt i det offentliga rummet och interagerar med det liksom med olika individer och grupper. Under vistelsen genomfördes konstnärspresentationer inom ramen för  ArtTalks serien.  
Fas 0, Förstudie & koncept, våren 2018.Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.      Konstnärlig ledare/curator: Anna Viola Hallberg     Kontakt: curator @ distancio.se

FB: https://www.facebook.com/distancioart  FB: Kultur, Region Jönköpingslän