DISTANCIO / GNOSJÖ 

Konstnär: RUI MOURÃO

Genomförande av verk sker som utbyte mellan Gnosjöbor och Rui Mourão. Han kommer  att fördjupa det arbete som inleddes i oktober förra året och med det fokusera på att fullborda verket om Gnosjö andan.  Vill du bidra med videomaterial med just din tolkning av begreppet eller begreppets betydelse ur ett historiskt  perspektiv så kontakta honom via spiritofgnosjo@distancio.se för mer information.

 GNOSJÖ ANDAN 

Titel: Spirit of Gnosjö
Konstnär: Rui Mourão
Media: Video

Juni-September: Insamling av videomaterial

Oktober: Verket presenteras på distancio.se

November: Verket har sin premiär på Gjutarenatta

 OM KONSTNÄREN 
Rui Mourão är konstnär och doktorand. I sin konst utforskar han bland annat arbete och ritualer. I Gnosjö kommer han att göra en djupdykning i upplevelsen och betydelsen av Gnosjöandan både som personligt och offentligt fenomen.
Sedan ett par år tillbaka arbetar han parallellt med ett större konstnärligt forskningsprojekt i Brazilien. Han skriver sin doktorsavhandling vid Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)/NOVA. Han har presenterat  sina arbeten vid bl a Oxford University. Mourão har sin bas i Lissabon, Portugal.

Mer om konstnären och projektet (eng)  >>>

 DISTANCIO 
Distancio är ett regionalt konstprojekt där konsten och samhället är i fokus. Distans kan vara ett geografiskt avstånd, men även ett kulturellt avstånd eller ett avstånd mellan människor. I Distancio undersöks vad som händer när man tar konsten från de traditionella plattformarna och gör den mer tillgänglig. Konsten skapas i mötet mellan  människorna i staden och konstnärerna i olika miljöer och finner sin väg tillbaka till digitala plattformar och fysiska rum. Ursprungligen skulle konstnären spendera två perioder i Gnosjö. Den första genomfördes hösten 2019 men pga Covid 19 konsekvenser återvänder inte  Rui Mourão men med hjälp av ett videoarkiv kommer han att kunna göra videoverket Sprit of Gnosjö. Även Mullsjö, Tranås och Värnamo har konstnärer som gör sociala konstprojekt inom ramen av DISTANCIO. Industrial Archeaology, Fotograf:   Rui Mourão. Se fler bilder >>>

Skiss på videoverket utifrån en veckas vistelse i Gnosjö hösten 2019.

DISTANCIO / GNOSJÖ sker i samverkan med flera lokala aktörer.

"Det ska bli intressant att låta en internationell konstnär med Rui Mourãos bakgrund utforska det lokala entreprenörskap och känsla för kollektivet som kommit att prägla Gnosjö. Ibland behöver man en blick utifrån för att förstå det som ligger närmast"

Lennart Alves, Kultursekreterare, Gnosjö


Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.     Konstnärlig ledare/curator: Anna Viola Hallberg, curator @ distancio.se