S H O W R O O M   D I S T A N C I O / RUI MOURÃO

Konceptet showroom utvecklades som respons till pandemin. Konstnärens månadslånga vistelse i Gnosjö blev inställd och ett verk för det offentliga rummet utvecklades som ett hybridverk. Tranåsbor sände videoklipp till konstnären som sedan gjorde ett tvåkanaligt videoverk. som installerades i det offentliga rummet i Gnojsö under november 2020. Fäll gärna ut videor i helskärmsformat

Titel: The Spirit of Gnosjö/Gnosjöandan
Konstnär: Rui Mourão
Plats: Verket utvecklat för Gnosjö
Material: två kanaligt videoverk (video sekvenser insända av Gnosjöbor)

My artistic practice is being developed around the transformative power of art and questions about the construction of identity and meaning in a certain social, economical, political or cultural context. For Gnosjö, I'm interested in working around real daily situations which I could frame in a way that new meanings could appear. I want to portray and to reflect on the relation of people with work and creation, through its tensions between the individual and the collective, the private and public, the exception and the system, the ephemeral and the continuous, the linear and the non-linear.

- Rui MourãoOM VERKET OCH KONSTNÄRENRui Mourão gör en djupdykning i upplevelsen och betydelsen av Gnosjöandan, både som personligt och kollektivt fenomen. Det är utmanande för en vidobaserad konstnär att släppa kontrollen insamlandet av bildmaterial. Särskilt för de som arbetar i gränslandet mellan konst, dokumentär och etnografisk metod. Det uppstår en dubbel verkande prövning av tillit. Det är få video konstnärer som gett sig på uppgiften att fånga Gnosjöandan men utan tvekan kan jag påstå att Mourãos verk är banbrytande. Han har hanterat det material som gnosjöborna lämnat in med stor respekt och frammanat en personlig tolkning som slår an i den Lisabonbaserade konstnärens större forskningsprojekt och lånar med detta material från Amazonas.

Rui Mourãos månadslånga vistelse i Gnosjö fick ställas in dock var han på plats under en vecka hösten 2019.


Ytterligare läsning om processen >>>

Utvecklat i samverkan med kulturförvaltningen (varierande): Lennart Alves, Kristina Gernes, Region Jönköpings län: Mike Bode och Märit Lundsten.
Curator: Anna Viola Hallberg


Kommentar till bildspel:
1. Gatuvy, Gnosjö (verket installerat i 1 veckar X november, 2020.

 

"Det ska bli intressant att låta en internationell konstnär med Rui Mourãos bakgrund utforska det lokala entreprenörskap och känsla för kollektivet som kommit att prägla Gnosjö. Ibland behöver man en blick utifrån för att förstå det som ligger närmast"

Lennart Alves, Kultursekreterare, Gnosjö, 2018


Kontakt: curator@distancio.se