Titel: Bra Bröd
Konstnär: Melissa Vandenberg 
Plats: Verket utvecklat för Värnamo
Material: garn, knäckebröd, surdeg, performance/video, videosamtal, fotografi
Omfång: 19 nya verk fördelade på två serier

Fysisk utställning: Blickfånget, Gummifabriken, Värnamo, öppnade 22 oktober och håller öppet januari ut. (OBS förlängd tid)
 
 

”I spent much of my adult life looking for good bread, the bread my grandmother baked for my mom. Not out of some health-conscious or grand moral desire, but simply for taste... a taste of cultural identity. My mother spoke a great deal about the homemade limpa she grew up with. The project in Värnamo will address the personal journey, and almost mythologic relation to various breads. I wish to collaborate with Värnamo residents, and the Småland landscape, to form socially oriented and performative artworks with bread as a primary focus. These interactions will not be heavily scripted, but will be multi-faceted with several tiers of collaborative development."

- Melissa Vandenberg, 2018

Konceptet showroom utvecklades som respons till pandemin. Konstnärens månadslånga vistelse i Värnamo blev inställd och ett verk för det offentliga rummet utvecklades som ett hybridverk. Dels arbetade  Vandenberg med Värnamobor via videolänk. Materialet blev sedan underlag för utställningen i galleri Blickfånget. Fäll gärna ut videor i helskärmsformat.

OM VERKET OCH KONSTNÄREN

Under pandemin blev bakning något som många ägnade sig åt. Både i Sverige och i USA var debatten kring ansiktsmasker var högst agiterad.  Vandenberg har tagit ansatts i såväl fraser som "hem ljuva hem" samt i frågor som rör migration och kulturarv. Konstnären har i sin egen släkts historia en koppling till Sverige och till det bröd (limpa) som släktingarna bakade. Vandenberg har experimenterat med olika surdegsrecept och kommit att bemästra bakkonsten något som var nödvändigt för att kunna formge surdegsverken med precision. Detta var möjligt genom mötet med Värnamobornas brödhistorier som dessutom gav många andra intryck för konstnären.


Hösten 2019 hade Melissa Vandenberg möjlighet att besöka Värnamo för att genomföra ett konstnärssamtal samt även för att orientera sig i stadens dynamik och historia. Det gav konstnären möjlighet att knyta an till olika personer som hon skulle arbeta med då hon återvände sommaren 2020. Arbetet låg klart men i mars 2020 tog Region Jönköpings län beslutet att på obestämd framtid skjuta på projektet. I juni kom beslutet om framåtrörelse igen, men då som ett hybridprojekt. Konstnären fick delvis tänka om igen. Vad skulle fungera i den nya tiden? Delar skulle utvecklas lokalt och annat i dialog med Melissa. Under sommaren trycktes vykort upp som bjöd in Värnamobor att dela av sina brödminnen. Dessa utgör nu ett arkiv och installerades tillsammans med gestaltningar av Vandenberg. Verken är gjorda i blandtekniker där garn och knäckebröd samt fotografier av de säregna brödmaskerna.


Melissa Vandenberg är bosatt i delstaten Kentucky, USA där hon även är verksam som professor i konst.  Hon skulle ha arbetat i Värnamo under maj-juni 2020. Istället stängdes landet och världen ner på grund av pandemin. En verklighet som vi alla fick förhålla oss till. Den mellanmänskliga distansen som DISTANCIO kretsar kring fick ytterligare en botten, skapad av det som kom att kallas social distansering.


Utställning: Blickfånget, Gummifabriken Värnamo

Period: 22 oktober - 22 november, 2020

Ytterligare läsning om processen och konstnären >>>

Utvecklat i samverkan med kulturförvaltningen (växelvis): Cecilia Gustavsson, Gro Knutsen, Lars Alkner samt Region Jönköpings län: Mike Bode och Märit Lundsten.

Samverkan skedde även med Värnamo Hembygdsförening, Historiska Sällskapet Gamla Wernamo.

Curator: Anna Viola Hallberg.

Kommentar till bildspel:
1. Melissa Vandenbergs verkserie Brödmask ,  fotografi (surdeg, bomullsband). Fullständig info, ladda ner verklista.
2. Melissa Vandenbergs verkserie Knäckebröd, blandteknik, knäckebröd, brodyr med garn. Fullständig info, ladda ner verklista.

3. Installationsbilder från Blickfånget, Gummifabriken 21 oktober, 2020

4. Inbjudningskort till att dela brödminne. Korten fanns på olika platser i det offentliga rummet och delades även ut av sommararbetande ungdomar. Under utställningstiden fortsatte insamlingsarbetet av minnen: bröd, Värnamo och Covid (integrerat bland Vandenbergs verk)

5. Gummifabriken och vägen fram till galleri Blickfånget installerat med Värnamo 100 år, med arbeten (Värnamo 100 år +stuga på knäckebröd) utförda av Gro Knutsen (curator( och Eva Thörn (assistent till konstnären) samt insamlat material på tre tema: Värnamo 100 år, Covid, bröd)
6. Uppackning av verk som skeppats från Kentucky. Foto: Gummifabriken. 

" Jag ser fram emot Distancio i Värnamo. Melissa Vandenberg verkar vara en spännande konstnär med bredd i sitt skapande. Det ska bli så kul att se hur det utvecklar sig, social konst är ett intressant sätt att skapa konst på. Jag hoppas att det kommer många Värnamobor som vill vara med i ett unikt konstprojekt som inrymmer såväl vår stads berättelser som estetiska värden."  

 - Cecilia Gustavsson, Kulturpedagog, Värnamo, 2018


NÄSTA SHOWROOM: MARK RAUTENBACH/TRANÅS
(Museum of Happiness och Spirit of Gnosjö går live i andra halvan av november)


Kontakt: curator@distancio.se