Titel: u[ntelling] s[tories], (us)
Konstnär: Mark Rautenbach  
Plats: verket utvecklat för Tranås
Material: bearbetat tyg, videobaserade performance, processbilder
Storlek:  12x0,6x2,10 meter skulptur (varierande) + video (1080x1920)

 
 

"For me, it’s about just sitting in the body and working with the body – with my hands – with material matter, not with ‘ideas’ about the self. This approach comes from my interest in identity and the narratives that make us. It’s an important feature of my work that it is so physical and non-verbal while dealing with subjects like gender identity which have so much language around it. This is how I will approach Tranås.”

- Mark Rautenbach, 2018

Konceptet showroom utvecklades som respons till pandemin. Konstnärens månadslånga vistelse i Tranås blev inställd och ett verk för det offentliga rummet utvecklades som ett hybridverk. Dels skedde en rad performances där Rautenbach arbetade med Transåsbor via videolänk. Materialet blev sedan underlag för installationen i galleri Smatten.  Fäll gärna ut videor i helskärmsformat.

 
 

OM VERKET OCH KONSTNÄREN

Den sydafrikanske konstnären Mark Rautenbach är bosatt i Kapstaden. Han skulle ha arbetat i Tranås under april-maj. Istället stängdes landet och världen ner på grund av pandemin. En verklighet som vi alla fick förhålla oss till. Den mellanmänskliga distansen som DISTANCIO kretsar kring fick ytterligare en botten, skapad av det som kom att kallas social distansering. Men redan innan hade Mark Rautenbach för avsikt att arbeta med att via sitt verk tala om distans och identitet. Via videosamtal genomfördes en rad  kollektiva performance dels för att samverka och diskutera demokrati, inkludering, kulturarv genom konsten men också för att gemensamt skapa det material som utgör skulpturen  installerad i Tranås offentliga rum.  Verket tillkom genom att Mark Rautenbach bjöd in till samtal från sin ateljé i Kapstaden. Det blev en spegling av tiden vi är i, av Tranås framtid och historia. Via Mark Ratuenbachs performance/craft-circle (hantverks cirkel) så frilades en större berättelse samtidigt som garn producerades av de medhavda kläderna. Historier vävdes samman.


Ytterligare läsning om processen >>>

Mark Rautenbach är konstnär och textildesigner. Hans praktik befinner sig i spannet mellan konst, hantverk, design och meditation. Rautenbach utforskar okonventionella (inte sällan återvunna) material. Han har ett intresse för handarbetet som "en varande akt" och hur detta delas med andra. Detta sammanvävs i konstverk som utforskar identiteter och tillhörigheter. Stora delar av Rautenbachs praktik sker som social konst med emfas på etiska och demokratiska aspekter av det sydafrikanska samhället. Hans arbete är präglat av performance och kollektiva lärandesituationer. Parallellt har han en praktik som fokuserar på studioarbete. I Tranås tog han sig an denna metod genom studie av material och reflektioner som uppstod i utväxling mellan Tranåsbor och honom själv,  som sedan överförs till installationen (skulptur & video).


Rautenbach är utbildad vid University of Natal. Han har bland annat varit lärare vid Cape Peninsula University of Technology. Han är bosatt i Kapstaden, Sydafrika.

DISTANCIO är utvecklat i samverkan med kulturförvaltningen (varierande): Claes Sjökvist samt Region Jönköpings län: Mike Bode och Märit Lundsten.  Samverkan skedde även med Epic, Kultivera och Omställning Tranås. Curator: Anna Viola Hallberg

Kommentar till bildspel:
1. Skulptur av dekonstruerade kläder samt en video som håller dokumentationsbilder från sammankomsterna och Mark Ratutenbachs reflektioner över identitet, Tranås och den speciella tid som råder.

2. Gatuvy utanför galleri Smatten, Tranås. Verket installerat i 3 veckor från 21 oktober, 2020.

 

"Vilken härlig nyhet för Tranås att få ta emot en sydafrikansk konstnär som under sin vistelse kommer berika tranåsbygden och regionen med sitt konstnärskap. Mark Rautenbach bor och verkar i sitt hemland, från Tranås mätt ca 1 010 mil fågelvägen eller 1 570 mil med bil, så vem kommer inte vara nyfiken och otålig? Bredden hos Mark, inom konst och konsthantverk  är spännande och kommer på olika sätt stimulera många. Då hans arbete är präglat av performance och kollektiva lärandesituationer kommer mycket att handla om möten med människor, att hämta in fakta från olika håll; vad är Tranås?

- Claes Sjökvist, Kultursekreterare, Tranås, 2018

 

NÄSTA SHOWROOM: MELISSA VANDENBERG

(Museum of Happiness och Spirit of Gnosjö går live i andra halvan av november) 


Kontakt: curator@distancio.se