Title: The Museum of Happiness
Artists: BETA WEBSITE / to be published @ Dec 20
Plats: Verket utvecklat för Mulsjö
Material: social interventions/research, survey, videos, webb page

"We will use artistic creativity as an instrument to activate discourse surrounding cultural dynamics that facilitate and/or accompany processes of education, communication, and urban and social transformation. ”  Read summery of the project diary >>>

- Oscar de Carmen & Martina Bobrikov

The concept of showroom was developed in response to the pandemic. The artist's were in Mullsjö during the fall of 2019 and again duing the winter of 2020. The third and final stay got canceled due to the pandemic and the artists developed a website as a foundation for the discoveries and as a site for The Mueseum of Happiness. The artists are planning on expanding on the project and website.

FIXA SV TEXTEN INNAN ÖVERSÄTTNING
Konstnärerna utförde flera undersökningar i form av observation, iaktagelser och enkätundersökning. Platsen för detta var Mullsjö en ort dit konstnärerna tidigare inte hade några kopplingar. Vem är en i ett nytt sammanhang där en inte delar en arbetsplats, utbildningssituation eller fritidssysselsättning? Kommer en in och känner sig delaktig? Mullsjö är en ort där såväl idrott som kristna församlingar har tydliga platser och hjälps åt att göra arrangemang. Det finns en hjälpsamhet och också en förnöjsamhet. Är det så att mullsjöbon är lyckligare än andra? Man har det helt enkelt bra. Konstnärerna har gått i sitt undersökande perspektiv önskat skapa situationer och gemenskaper mellan olika grupper i samhället och där arbeta med välkomnande gräns- och gruppöverskridande evenemang allt i relation till kontexten kring det utforskande långvariga projekt som Region Jönköpings län bedrivit runt om i regionen sedan 2014, där de velat lyfta konsten utanför konstinstitutionen. Den som tar ansatts i civilsamhället och i det offentliga rummet. Med våren 2020 kom allas vår verklighet att byta skepnad, begreppet social distancering blev något som behövde iaktagas för överlevnad, inte som tidigare något som var ett stigman. Bobrikova och de Carmen kunde i spåren av detta inte genomföra övningar eller workshops i det offentliga rummet utifrån tanken om ett museum som tittar på lycka. Det kom istället att bli ett webbplats där dessa förhandlingar initierats. Där Mullsjö kommun och Region Jönköpings län har gett konstnärerna möjlighet att initiera ett arbete, kanske ett livslångt projekt kring utforskning om lycka djup förankrad i vår existens och i vår kropp. Bobrikova och de Carmen har gjort tre video filmer, en slags instruktionsfilmer eller sällskap där fokus ligger vid välbefinnande genom enkla övningar. Det är ett nästan pastischartat gympass, en lustfylld introduktion till bakning (som kanske egentligen mer handlar om att allt inte behöver vara så perfekt och konsten att ta egentid istället för att jaga ut och köpa halvfärskt bröd i butiken. Den tredje videon är en stlliserad meditationsstund där konstnären leder ett mededitativt pass. Genomgående är att konstnären bjuder in till att umgås genom görandet. Videoverken utforskar tre olika stämningslägen av lycka där "att ge" och "ta emot" ligger invävt som betydande och insisterande förskjutningar. 

BETA i produktion

Martinka Bobrikovas & Oscar de Carmens  interagerar, flanerar och iakttar för att sedan producera ett verk i respons till situationer eller platser.  Konstnärerna utmanar och ger perspektiv på hur det dagliga livet uppfattas och tolkas inte sällan tar de fram situationer som får oss att tänka och eller känna efter. Att se samtiden vem är den som är ny i en stad och hur bemötts hen i stadsrummet? Tar vi (var och en av oss) oss an den som är ny? Introducerar vi koderna? Går det att via enkätens form få tillträde?  Hur länge behöver en vistas på en plats för att bli hembjuden till någon om så bara på en slät kopp kaffe. Bobrikova och de Carmen vistades i Mullsjö dels en vecka underhösten och sedan några vinterveckor tidigt 2020.

Konstnärernas ursprungliga plan var att Museum of Happiness som ett rum i Mullsjö. Tiden kom att ha andra tankar.

Ytterligare läsning om processen >>>


Utvecklat i samverkan med kulturförvaltningen, Åsa Eklund samt Region Jönköpings län: Mike Bode och Märit Lundsten.

Curator: Anna Viola Hallberg

The Museum of Happiness, takes on form of a museum and would work to implement various measures of well-being, happiness, and satisfaction within the lives of individuals. Our artistic methodology draws from our previous work where we researched notions of value and power that govern politics in the economic and social spheres within the circuits of capital. The aim of this proposed project is to draw attention to our continuing search for a solution to monopolization in daily life resulting from unbridled production.

We want to create a space, to offer different alternative frames of reference, by promoting the search for and access to new options or frameworks of existence through collective creation and recreation. This project will provide a space of education where people of all ages and backgrounds can meet to learn about the essence of long lasting happiness and well-being, a discourse we encourage in the project through facilitating questions, recreational activities, and workshops.

We propose with this project to build sites for interactions and create interlocutions between and with the subjects, resulting in a series of live, dynamic, changing, and renewing actions that will facilitate the implementation of happiness in participants. The Museum of Happiness’s aims to cultivate happiness and focuses on the construction of communicative and reflexive practices aimed at the construction and reconstruction of qualitative thinking and sensory capacity, offering personalized learning frameworks to each of the visitors.


Kommentar till bildspel:
1. Skulptur av dekonstruerad kläder samt en video som håller dokumentationsbilder från sammankomsterna och Mark Ratutenbachs reflektioner över identitet, Tranås och den speciella tid som råder.

2. Gatuvy utanför galleri Smatten, Tranås (verket installerat i 3 veckor från 21 oktober, 2020.

 

"Att få tal del av perspektiv på Mullsjö utifrån en konstnärlig metod kommer att möjliggöra ett helt nytt kulturklimat att bygga vidare på"

- Åsa Eklund, Kulturchef Mullsjö (oktober 2019)
NEXT SHOWROOM: RUI MORAO/GNOSJÖ >>>


Kontakt: curator@distancio.se