Titel: The Museum of Happiness
Konstnärer: Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Plats: Verket utvecklat för Mullsjö (2019/20)
Material/omfång: interventioner, inspirations videor, webbsida

Fysisk utställning: Turistbyrån/biblioteket, Mullsjö, öppnade 18 december 2020 + themuseumofhappiness.org

Ovan skärmbild av webbsidan The Museum of Happiness

 

Titel: Dansa
Längd: 6 minuter
Video med undertext på svenska
>>>

 

Titel: Baka
Längd: 7 min
Video med undertext på svenska
>>>

 

Titel: Meditera
Längd: 22 min
Video med undertext på 
svenska
>>>

 

Bild på verket installerat i Mullsjö    ///// (infoga bild/bilder)

Konceptet showroom utvecklades som respons till pandemin. Konstnärerna genomförde del av sin vistelse i Mullsjö, slutfasen fick dock ställas in. Verket gick från ett tänkt fysiskt rum för Museum of Happiness till att omfatta en webbsida. Mullsjö blir med detta orten som satte igång konstprojektet som konstnärerna kommer att arbeta vidare på i samverkan med andra platser. Längst ner på sidan kan ni läsa mer om verket.  Läs gärna också konstnärernas sammandragning av dagboksanteckningar >>>

"We will use artistic creativity as an instrument to activate discourse surrounding cultural dynamics that facilitate and/or accompany processes of education, communication, and urban and social transformation"    

Bobrikova & de Carmen

 

 
OM VERKET OCH KONSTNÄREN
Martinka Bobrikova och Oscar de Carmen (N/ES/SK) Duon är starkt kopplad till Sverige och ser sig själva som nomadiska. För närvarande har de sin bas i Oslo, Norge. De Carmen är född i Spanien och Bobrikova i Slovakien. Duon är utbildad vid bl a Akademi Valand & Malmö Konsthögskola. De har arbetat tillsammans sedan 2005. 

Konstnärerna har i sitt undersökande perspektiv önskat skapa situationer och gemenskaper mellan olika grupper i samhället och där arbeta med välkomnande gräns- och gruppöverskridande evenemang. Detta i relation till kontexten kring det utforskande långvariga projekt som Region Jönköpings län bedrivit runt om i regionen sedan 2014, där de velat lyfta konsten utanför konstinstitutionen in i det offentliga rummet och civilsamhället. Konstnärernas ursprungliga plan var att  Museum of Happiness  skulle ta form av ett rum med aktiviteter och reflektion. Med våren 2020 kom allas vår verklighet att byta skepnad på grund av pandemin. Begreppet social distansering blev något som behövde iakttagas för överlevnad, inte som tidigare något som var ett stigma.

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen utförde flera undersökningar i form av observationer, iakttagelser och en enkätundersökning. Platsen för detta var Mullsjö, en ort dit konstnärerna tidigare inte hade några kopplingar. De interagerade, flanerade och iakttog för att sedan producera ett verk som respons. Den sociala konsten arbetar med tankegodset kring grupper och själva samhället som material. Detta betyder i praktiken att själva utforskandet och samtalen också blir till del av verket. Det är inte de tre videorna och webbsidan som ses som verk utan hela den förberedande processen kan anses ingå. Bobrikovas och de Carmens arbete utmanar och ger perspektiv på strukturer och hur det dagliga livet uppfattas och tolkas. Inte sällan tar de fram situationer som får oss att tänka och känna efter, vilket frammanar sätt att se och förstå samtiden. Verken ger perspektiv på frågor som: Vem är den som är ny i en stad och hur bemötts denna person i stadsrummet? Tar vi (var och en av oss) oss an den som är ny? Introducerar vi de lokala koderna? Vem är en person i ett nytt sammanhang? Då inte arbetsplats, utbildningssituation eller fritidssysselsättning är det som förenar? Vem känner sig delaktig? Mullsjö är en ort där såväl idrott som kristna församlingar har tydliga platser och hjälps åt att göra arrangemang. Det finns en hjälpsamhet men kanske också en förnöjsamhet.  Är det så att mullsjöbon är lyckligare än andra? Man har det helt enkelt väldigt bra? Eller är bristen på kontakt ett ointresse av den som inte ingår i ett bekräftat sammanhang?

Bobrikova och de Carmen kunde i spåren av pandemi och social distansering inte genomföra det de planerat. Istället kom det att bli en webbplats där förhandlingar kring lycka sker. Mullsjö kommun och Region Jönköpings län har gett konstnärerna möjlighet att initiera ett arbete, kanske ett livslångt projekt kring utforskning om lycka, djupt förankrad i vår existens och i vår kropp. Från det curatoriella perspektivet, ser jag att Bobrikova och de Carmen utforskat strukturer, gjort tre video filmer och en webbsida. Videofilmerna är en slags instruktionsfilmer, eller sällskap, där fokus ligger vid välbefinnande genom enkla övningar. Det är ett nästan pastischartat gympass (Dansa) , en lustfylld introduktion till bakning (Baka) som kanske egentligen mer handlar om att allt inte behöver vara så perfekt och om konsten att ta egentid istället för att jaga ut och köpa halvfärskt bröd i butiken. Den tredje videon är en stiliserad meditationsstund (Meditera) där konstnären leder ett pass. Genomgående är att konstnären bjuder in till att umgås genom görandet. Konstnärerna bjuder  på sig själva och söker lyckan inåt och ber oss vara med som betraktare eller som deltagare. Videoverken utforskar tre olika stämningslägen av lycka där "att ge" och "att ta emot" ligger invävt som betydande och insisterande förskjutningar. Dansa, baka och meditera är dessutom aktiviteter som blivit synonyma med pandemin. Det är med bländande förtjusning jag ser resultatet och inväntar att projektet ska fortsätta växa . Vad är det då som träder fram ur konstnärernas sociala ekosystem?

"Att få tal del av perspektiv på Mullsjö utifrån en konstnärlig metod kommer att möjliggöra ett helt nytt kulturklimat att bygga vidare på"

- Åsa Eklund, Kulturchef Mullsjö (oktober 2019)

Utvecklat i samverkan med kulturförvaltningen i Mullsjö genom Åsa Eklund samt Kultur och Utveckling i Region Jönköpings län genom Mike Bode och Märit Lundsten.

Curator: Anna Viola Hallberg

Samtal med lokalbefolkning

Utforskning och observationer i det offentliga rummet

NÄSTA SHOWROOM: RUI MOURÃO
Kontakt: curator@distancio.se