Konceptet showroom utvecklades som respons till pandemin. Konstnärens genomförde del av sin vistelse i Mullsjö, slutfasen fick dock ställas in. Verket gick från ett tänkt fysiskt rum för Museum of Happiness till att omfatta en webbsida. Mullsjö blir med detta orten som satte igång konstprojektet som konstnärerna kommer att arbeta vidare på i samverkan med andra platser. Fäll gärna ut videor i helskärmsformat

Titel: The Museum of Happiness
Konstnärer:
Plats: Verket utvecklat för Mulsjö
Material: interventioner, inspirations videor, webbsida

"The project will deepen the dialogue between people belonging to the same community. Through a new practice of conversation, through sharing activities of daily life, we will consider transforming co-evolutionary life models for a common good; Developing the role that represents human relationships within the affective relationships belonging to the community.”


- Oscar de Carmen & Martina BobrikovBETA i produktion

Martinka Bobrikovas & Oscar de Carmens  interagerar, flanerar och iakttar för att sedan producera ett verk i respons till situationer eller platser.  Konstnärerna utmanar och ger perspektiv på hur det dagliga livet uppfattas och tolkas inte sällan tar de fram situationer som får oss att tänka och eller känna efter. Att se samtiden vem är den som är ny i en stad och hur bemötts hen i stadsrummet? Tar vi (var och en av oss) oss an den som är ny? Introducerar vi koderna? Går det att via enkätens form få tillträde?  Hur länge behöver en vistas på en plats för att bli hembjuden till någon om så bara på en slät kopp kaffe. Bobrikova och de Carmen vistades i Mullsjö dels en vecka underhösten och sedan några vinterveckor tidigt 2020.Konstnärernas ursprungliga plan var att Museum of Happiness som ett rum i Mullsjö. Tiden kom att ha andra tankar.


Ytterligare läsning om processen >>>


Utvecklat i samverkan med kulturförvaltningen, Åsa Eklund samt Region Jönköpings län: Mike Bode och Märit Lundsten.

Curator: Anna Viola HallbergThe Museum of Happiness, takes on form of a museum and would work to implement various measures of well-being, happiness, and satisfaction within the lives of individuals. Our artistic methodology draws from our previous work where we researched notions of value and power that govern politics in the economic and social spheres within the circuits of capital. The aim of this proposed project is to draw attention to our continuing search for a solution to monopolization in daily life resulting from unbridled production.

We want to create a space, to offer different alternative frames of reference, by promoting the search for and access to new options or frameworks of existence through collective creation and recreation. This project will provide a space of education where people of all ages and backgrounds can meet to learn about the essence of long lasting happiness and well-being, a discourse we encourage in the project through facilitating questions, recreational activities, and workshops.

We propose with this project to build sites for interactions and create interlocutions between and with the subjects, resulting in a series of live, dynamic, changing, and renewing actions that will facilitate the implementation of happiness in participants. The Museum of Happiness’s aims to cultivate happiness and focuses on the construction of communicative and reflexive practices aimed at the construction and reconstruction of qualitative thinking and sensory capacity, offering personalized learning frameworks to each of the visitors.


Kommentar till bildspel:
1. Skulptur av dekonstruerad kläder samt en video som håller dokumentationsbilder från sammankomsterna och Mark Ratutenbachs reflektioner över identitet, Tranås och den speciella tid som råder.

2. Gatuvy utanför galleri Smatten, Tranås (verket installerat i 3 veckor från 21 oktober, 2020.

 

"Att få tal del av perspektiv på Mullsjö utifrån en konstnärlig metod kommer att möjliggöra ett helt nytt kulturklimat att bygga vidare på"

- Åsa Eklund, Kulturchef Mullsjö (oktober 2019)
NÄSTA SHOWROOM: XXX


Kontakt: curator@distancio.se