SNART ÄR INSAMLINGS ARBETET AVSLUTAT OCH KONSTNÄRERNA DRAR SIG TILLBAKA FÖR ATT BEARBETA MATERIALET


DISTANCIO VIDRÖRDE REDAN DÅ PROJEKTET PÅBÖRJADES OM DET MELLAN MÄNSKLIGA AVSTÅNDET
NÅGOT SOM MED PANDEMIN HAR FÅTT EN ALLT VIDARE BETYDELSE

sv/eng

 

MELISSA VANDENBERG
VÄRNAMO

Titel: Bra Bröd
Media: bröd, garn, performances, video och fotografi, verken utvecklas i samverkan med Värnamoborna.
Plats: olika hem i Värnamo för performance samt framträdanden i samband med utställning på Gummifabriken under hösten 2020. Utställningen sker inom ramen för Värnamo 100 år producerad av Jönköpings läns museum och Värnamo kommun. Konstnären är baserad i Richmond, KY, USA


Video introduktion om verket >>>


 

MARK RAUTENBACH
TRANÅS

Titel: u[ntelling] s[tories], (us)
Media:  tyg , video och fotografi,  verken utvecklas i samverkan med Tranåsborna.
Plats: olika hem/arbetsplatser i Tranås för performance (craft-circle) dessutom kommer arbetet att presenteras i galleri Smatten och i ett konstnärsamtal den 21a oktober kl 19.00 på biblioteket i Tranås.

Konstnären är baserad i Kapstaden, Sydafrika

Video introduktion om verket >>>


 

MARTINKA BOBRIKOVA

& OSCAR DE CARMEN
MULLSJÖ

Titel: The Museum of Happiness
Media: dialoger, fotografi, undersökning, text, datagrafik, workshops, verket utvecklas i samverkan med Mullsjöborna.
Plats: offentliga och privata rum i Mullsjö samt det internet baserade museet, themuseumofhappiness.org
Konstnärerna är baserade i Oslo, Norge
Video introduktion om verket >>>

 

 

RUI MOURÃO

GNOSJÖ

Titel: The Spirit of Gnosjö
Media: tvåkanalig  video, verket utvecklas i samverkan med Gnosjöborna.
Plats: offentliga och privata rum i Gnosjö, verket har sin premiär vid Gjutarenatta i november 2020. Urval av insamlat material placeras även i samlingarna vid Jönköpings läns museum som fokuserar på Gnosjöandan.
Konstnären är baserad i Lissabon, Portugal


Video introduktion om verket >>>


Fyra nya mångfacetterade verk är i produktion under sommaren och hösten 2020 Bra bröd / Värnamo - u[ntelling] s[tories], (us) / Tranås - The Happiness Museum / Mullsjö - The Spirit of Gnosjö / Gnosjö. De kommer att publiceras på distancio.se/showroom i mitten av oktober. Då de alla på olika sätt arbetar med metoder som relaterar till plats och befolkning kommer det även ske en rad interventioner, screenings, performances och utställningar på de olika orterna. Inne på respektive verks webbsida finns en tidslinje för varje projekt.


DISTANCIO ingår i ett flerårigt projekt initierat av Region Jönköpings län som initierades 2015, vilket undersöker konsten som samhällsaktör utanför gängse konstinstitutioner. Projekten sker i gränslandet mellan konst, samhälle och kulturarv.


"DISTANCIO arbetar med det mellanmänskliga. Via distanseringsbegreppet genomdrivs samtidigt en normkritik i strävan efter nya samlande faktorer som vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring. Distans kan mätas så väl i tid som i rum. Hur denna läsning görs styrs utifrån vad som ses som den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. Något som i sin tur kopplas till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. DISTANCIO griper in i socio- och geopolitiska förtätningar. Genom detta ifrågasätts det normativa, det som glider in i status quo och kanske också leder till förminskning av tilltron till demokrati."

 Anna Viola Hallberg, curator


Projektet initierades 2018 och har med pandemin vidareutvecklats till att delvis ske på just distans, då konstnärerna inte kan närvara på respektive ort.

Varmt tack till Claes Sjökvist, Cecilia Gustavsson, Åsa Eklund, Kristina Gernes och Lennart Alves samt Märit Lundsten.

Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.   

FB: https://www.facebook.com/distancioart FB: Kultur, Region Jönköpings län

curator @ distancio.se

. . .