sv/eng
 

MELISSA VANDENBERG
VÄRNAMO

Titel: Bra Bröd
Media: bröd, garn, performances, video och fotografi, verken utvecklas i samverkan med Värnamoborna.
Plats: olika hem i Värnamo för performance samt framträdanden i samband med utställning på Gummifabriken. Utställningen sker inom ramen för Värnamo 100 år producerad av Jönköpings läns museum och Värnamo kommun. Konstnären är baserad i Richmond, KY, USA
Utställning: Blickfånget, Gummifabriken, Värnamo
Period: Oktober 2020 - Maj 2021


SHOWROOM MELISSA VANDENBERG
Swedish >>>

English >>>


 

MARK RAUTENBACH
TRANÅS

Titel: u[ntelling] s[tories], (us)
Media:  tyg , video och fotografi,  verken utvecklas i samverkan med Tranåsborna.
Plats: olika hem/arbetsplatser i Tranås för performance (craft-circle) dessutom kommer arbetet att presenteras i galleri Smatten och i ett konstnärsamtal den 21a oktober, 2020 kl 19.00 på biblioteket i Tranås.

Konstnären är baserad i Kapstaden, Sydafrika.

Utställning: Smatten, Storgatan 22 (invid biblioteket), Tranås. 3 veckor med start 21a oktober 2020.


Dokumentation och samtal med konstnären via svensk länk nedan.


SHOWROOM MARK RAUTENBACH
Svenska >>>
English >>>


MARTINKA BOBRIKOVA

& OSCAR DE CARMEN
MULLSJÖ

Titel: The Museum of Happiness
Media: dialoger, fotografi, undersökning, text, datagrafik, videor, verket utvecklas i samverkan med Mullsjöborna.
Plats: offentliga och privata rum i Mullsjö samt det internet baserade museet, themuseumofhappiness.org (verket har utvecklats live och kommer att kompletteras med bilder insända av boende i Mullsjö.
(OBS försenat pga sjukdom.)

Konstnärerna är baserade i Oslo, Norge.

SHOWROOM MARTINKA BOBRIKOVA & OSCAR DE CARMEN

Svenska >>>
Engelska >>>


 

RUI MOURÃO

GNOSJÖ

Titel: The Spirit of Gnosjö
Media: Split screen video med ljud.

Verket utvecklat i samverkan med Gnosjöborna.
Plats:  Verket har tillkommit i samverkan mellan konstnären och personer som sänt videoklipp till projektet. Konstnären är baserad i Lissabon, Portugal

Verket visas i offentliga rummet i Gnosjö november2020 samt i DISTANCIOS digitala showroom.

25 mars kl 17.00 live sändning från öppningen av konstutställningen "The Spirit of Gnosjö" i Första rummet.  www.facebook.se/gnosjobibliotek


DIGITALT SHOWROOM RUI MOURÃO

Svenska >>>

Engelska >>>


DISTANCIO var satt att se till fyra orter och arbetet med konst i det offentliga rummet. Men då landet och världen  stängdes ner på grund av pandemin mötte vi alla oavsett var i världen vi befann oss en annan verklighet.  Den mellan mänskliga distansen som DISTANCIO kretsar kring fick ytterligare en botten, skapad av det som kom att kallas social distansering. Fyra nya mångfacetterade verk tillkom under sommaren och hösten 2020 Bra bröd / Värnamo - u[ntelling] s[tories], (us) / Tranås - The Happiness Museum / Mullsjö - The Spirit of Gnosjö / Gnosjö. Då de alla på olika sätt arbetar med metoder som relaterar till plats och befolkning kommer det även ske en rad interventioner, screenings, performances och utställningar på de olika orterna och delar av verkproduktionen finns samlat i ett digitalt SHOWROOM.

"DISTANCIO arbetar med det mellanmänskliga. Verken genomdriver en normkritik i strävan efter nya samlande faktorer som vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring. Distans kan mätas så väl i tid som i rum. Hur denna läsning görs styrs utifrån vad som ses som den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. Något som i sin tur kopplas till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. DISTANCIO griper in i socio- och geopolitiska förtätningar. Genom detta ifrågasätts det normativa, det som glider in i status quo och kanske också leder till förminskning av tilltron till demokrati. Gestaltningarna speglar konstnärernas läsning av upplevelser i relation till de fyra orterna" AV 2018
DISTANCIO ingår i ett flerårigt projekt initierat av Region Jönköpings län som initierades 2015, vilket undersöker konsten som samhällsaktör utanför gängse konstinstitutioner. Första utgåvan hette Side-Show. DISTANCIO verkar i gränslandet mellan konst, samhälle och kulturarv. Arbetet fick ett omtag på grund av pandemin som svepte över världen. Detta gjorde att tänkta arbeten inte kunde genomföras enligt plan. Åtgärden blev hybridverk, som arbetade lokalt  via bland annat videolänk. Vidare läsning om detta i respektive showroom
.


Titeln DISTANCIO är  ett ord lånat från refrängen i låten Pulso (lyssningslänk)


Projektet initierades 2018 och har med pandemin vidareutvecklats till att delvis ske på just distans, då konstnärerna inte kan närvara på respektive ort.

Varmt tack till Claes Sjökvist, Cecilia Gustavsson, Åsa Eklund, Kristina Gernes och Lennart Alves samt Märit Lundsten.

Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.   

FB: https://www.facebook.com/distancioart FB: Kultur, Region Jönköpings län

curator @ distancio.se

. . .