DISTANCIO / MULLSJÖ 

Konstnärs duo: MARTINKA BOBRIKOVA & OSCAR DE CARMEN

THE MUSEUM OF HAPPINESS

Bobrikova och de Carmen kommer att skapa ett lyckomuseum, THE MUSEUM OF HAPPINESS.  Som ett led i detta  etablerar de ett mobilt PMO (Public Management Office).   Vill du veta mer om projektet eller komma i kontakt med konstnärerna hör av dig till curator (@) distancio.se.

Svara på enkäten i online form (helt anonymt) >>>

"Att få tal del av perspektiv på Mullsjö utifrån en konstnärlig metod kommer att möjliggöra ett helt nytt kulturklimat att bygga vidare på" 

- Åsa Eklund, Kulturchef Mullsjö (oktober 2019)

Museér har inga gränser- de har ett nätverk

Tanken med Oscar de Carmens och Matinka Bobrikova arbete i Mullsjö är att skapa interaktion mellan personer och företeelser som möjliggör en utveckling hos deltagarna och som leder till en känsla av förnöjsamhet och glädje. Ett tillstånd där man både ser nya fördelar för sig själv som man inte varit så medveten om förut men även deltar i att skapa och inbjuda till dessa för andra.

Att försöka skapa denna känsla i många delar av samhället, inte bara för dem som söker utmaningarna, utan även för de boende på ett vårdhem, deltagarna på ett e-sportcenter eller vilka sammanhang det än må vara. Att bredden av välmående och delaktighet ska cementeras och därigenom ge museét legitimitet för lång tid framöver och att man kan fortsätta bygga på känslan av att man är delaktig i något positivt som man också kan påverka själv

.

- Åsa Eklund, Kulturchef Mullsjö (Feb 2020)
Del av Martinka Bobrikovas & Oscar de Carmens konstnärskap sker i samtal och delande av vardagliga aktiviteter. Den efterforskande veckan i Mullsjö följer denna metod. Bobrikova & de Carmen är intresserade av samtalet som kraft och hur tillsammansskapet kan samverka till omdanande modeller för det gemensamma. Den konstnärliga praktiken är ofta gemenskapsbaserad och syftar till att skapa nya sociala ekosystem. Genom att undersöka de mekanismer och sammanhang där makt skapar värdefulla system söker de att ingripa på gränsen mellan konst och aktuella ämnen. De  synliggör  det tillfälliga och det utopiska. 
Deras konstprojekt utmanar hur vi uppfattar vår vardag. De arbetar med ett djupt engagemang som ett sätt att undersöka problem i det samtida samhället. Ofta är det hållbarhet, miljö och relationen gäst-värd som är i fokus. Duon är starkt kopplad till Sverige och ser sig själva som nomadiska. För närvarande har de sin bas i Oslo, Norge. De Carmen är född i Spanien och Bobrikova i Slovakien. Duon är utbildad vid bl a Akademi Valand & Malmö Konsthögskola. De har arbetat tillsammans sedan 2005. 

Martinka Bobrikovas & Oscar de Carmens vistelse i Mullsjö 

- Genomförande av verk/vistelse: 9 februari - 28 februari + 20-26 april, 2020

- Verksskiss: presenteras i dec 2019 -  jan 2020

- Konstnärssamtal/ArtTalks-serien 7:e oktober, 2019
Plats: Aulan, Mullsjö folkhögskola, Björksätersvägen 4-8, Mullsjö

- Research: 1-8 oktober, 2019

Media

Konstnärer ska hitta det goda, Jönköpingsposten, 2020021 >>>

Ovan ett utsnitt från Mullsjö Kommuns Facebook sida. Bilden är länkad. Text och bild Yvette Tidefors.

Foto:  Elisabeth Gillving Pettersson (café) Bobrikova 
Foto: de Carmen (med kulturchef Åsa Eklund, kommungräns skylten, artikel fr Jönköpings Posten  samt enkät


DISTANCIO / MULLSJÖ med stöd av:


Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.     Konstnärlig ledare/curator: Anna Viola Hallberg     Kontakt: curator @ distancio.se