SV/ENG

KONSTNÄRER

Från vänster: Martinka Bobrikova och Oscar de Carmen -  Mark Rautenbach -Melissa Vandenberg - Rui Mourão .


PUBLIKA SAMTAL, ART TALKS SERIEN >>>

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen 7 oktober, 2019
Rui Mourão 21 november, 2019
Melissa Vandenberg 28 november, 2019
Mark Rautenbach 16 april, 2020

I Distancio arbetar inbjudna internationella konstnärer på var sin ort under en vecka, med start hösten 2019. Konstnärerna är närvarande lokalt i det offentliga rummet och interagerar med ortsbefolkningen. Vistelsen avslutas med en konstnärspresentation inom ramen för ArtTalks. Ett par månader senare kommer konstnärerna att presentera förslag på utformning av konstverk som synliggör och ger perspektiv på sociala strukturer  och berättelser på de specifika orterna .

I Distancio är konstnären forskare med samhällskroppen och dess invånare som objekt. Centralt är det offentliga rummet, platsen som vi alla delar men dit vi har olika tillträde. Genom sina praktiker frammanar konstnärerna gemenskap, reflektion och tillhörighet. Distancio utforskar dynamiken och oförutsedda relationer inom och mellan olika grupper i samhället samt begreppen offentlig konst och publik. Med detta undersöks hur konsten kan utvecklas i andra miljöer än traditionella konstarenor.

2019/20 utforskas Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo.

CURATORIELLT RAMVERK

DISTANCIO är en vidare utveckling av SIDE-SHOW som var en serie nyproducerade, temporära och performativa konstprojekt under hösten 2016 i Nässjö, Eksjö, Gisslaved och Vetlanda. Curatorer var Therese Kellner och Nina Øverli  i samarbete med Mike Bode, Region Jönköpings län. Curator för DISTANCIO 2019/2020 är Anna Viola Hallberg >>>


Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.      Konstnärlig ledare/curator: Anna Viola Hallberg     Kontakt: curator @ distancio.se

FB: https://www.facebook.com/distancioart  FB: Kultur, Region Jönköpingslän