DISTANCIO REEMERGES 
Due to the current world situation DISTANCIO is put on hold and will possibly reemerge in September 2020
Mer/more >>>


SV/ENG


DISTANCIO KONSTNÄRER

Från vänster: Martinka Bobrikova och Oscar de Carmen, 

 Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg, Rui Mourão.

2019/20 gästas Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo av internationella konstnärer inom projektet DISTANCIO. Projektet är en samverkan mellan de fyra kommunerna och Region Jönköpings län och Anna Viola Hallberg, konstnärligledare. DISTANCIO har tre ledord plats, situation och dialog.

Centralt är det offentliga rummet, platsen som vi alla delar men dit vi har olika tillträde. Genom sina praktiker frammanar konstnärerna gemenskap, reflektion och tillhörighet. DISTANCIO utforskar dynamiken och oförutsedda relationer inom och mellan olika grupper i samhället samt begreppen offentlig konst och publik. Med detta undersöks hur konsten kan utvecklas i andra miljöer än traditionella konstarenor och formerar en socio-politisk kontext som öppnar våra tankar i gränsland mellan konst, kulturarv och tankar kring det gemensamma.

PUBLIKA SAMTAL, ART TALKS SERIEN >>>
Mark Rautenbach,  Tranås,  NYTT DATUM KOMMER (ursprunglig datum 16 april, 2020)

Melissa Vandenberg, Värnamo 28 november, 2019

Rui Mourão 21, Gnosjö november, 2019

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen, Mullsjö 7 oktober, 2019

KONSTNÄRENAS TANKAR KRING ORTERNA
Bobrikova och de Carmen /Mullsjö >>>
Mourão var / Gnosjö >>>
Mark Rautenbach / Tranås  >>>
Vandenberg / Värnamo >>>

TIDSRAM, 2018-2020
NY PLAN (Fas 2)
DISTANCIO inväntar nya direktiv. Tillfälligt stoppat o i Mars 2020.
Region Jönköpingslän kommer att göra en ny utvärdering o slutet av maj och då se över hur och när projektet kan genomföras. Det är möjligt att vi kan komma igång redan i september.

DISTANCIO har redan från början handlat om mellanmänskliga avstånd, och hur konsten kan verka i detta utrymme som en överbryggande agent. Med Covid 19 effekterna sätts allt mer fokus på konstens samlade kraft och kritikallitet.

URSPRUNGLIG PLAN (Fas 2) vistelser a 4 veckor/vistelse,  2020Mark Ratutenbach, Tranås, 1 april - 6 maj
Bobrikova & de Carmen, Mullsjö 20-26, april + 9 - 28 februari 
Rui Mourão, Gnosjö, 4-29 maj
Melissa Vandenberg, Värnamo 19 maj - 19 juni

Konstnärerna utgår från sina respektive specifika metoder, genom vilka de möter orterna och dess invånare. Konstnärerna ingår även som en viktig del av internationaliseringen både av Region Jönköpingslän och den svenska konstscenen.

Fas 1, vistelser a 1 vecka/research  + Artist talk + verkförslag, 2019 -20
Konstnärerna närvarande lokalt i det offentliga rummet och interagerar med det liksom med olika individer och grupper. Under vistelsen genomfördes konstnärspresentationer inom ramen för  ArtTalks serien.  
Fas 0, Förstudie & curatoiellt koncept, våren 2018Region Jönköpings län, Mike Bode, bjöd in Anna Viola Hallberg att göra en förstudie och presentera förslag på ett samverkans projekt mellan fyra orter i regionen.I DISTANCIO är konstnären forskare med samhällskroppen och dess invånare som objekt.


Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.      Konstnärlig ledare/curator: Anna Viola Hallberg     Kontakt: curator @ distancio.se

FB: https://www.facebook.com/distancioart  FB: Kultur, Region Jönköpingslän